Ετικέτες

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Κύπρος, στο γύρισμα του 20ου αιώνα

Casa Bianca

Έκθεση φωτογραφιών
Διάρκεια: 20 Νοεμβρίου - 12 Δεκεμβρίου 2014.
90 σπάνιες φωτογραφίες από το 1885 έως το 1900. Αν έλειπαν οι λεζάντες και οι φωτογραφίες με τους Άγγλους, εύκολα θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται για φωτογραφίες της Ελλάδος.

Οργάνωση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου